RODO

Ochrona danych osobowych – wypełnienie obowiązku informacyjnego


 

SZANOWNI PAŃSTWO

Gortex Adam Górski Spółka Jawna informuje Państwa o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Państwa własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

 

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest Gortex Adam Górski Spółka Jawna z siedzibą ul. Tadeusza Kościuszki 18, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734 268 28 68, Regon: 491966370.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe:

  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,

  • w celach informacyjnych i marketingowych, wyłącznie na podstawie zgody zgodnie z treścią udzielonej zgody.

  • w celu ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi (zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwa technologicznego)

  • w celu zatrudniania pracowników i prowadzenia procesów rekrutacji.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe:

W zależności od celu przetwarzania dane osobowe będą przechowywane

  • przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

  • na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,

  • a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez osobę której dane dotyczą zgody.

  • W przypadku monitoringu wideo (CCTV) przez okres do 30 dni.

Komu powierzamy i udostępniamy dane osobowe:

Pozyskane dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w tym: firmom świadczącym usługi transportowe, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym na rzecz Gortex Sp. J. usługi doradcze, w szczególnych przypadkach (wykroczenia lub przestępstwa) dane osobowe (w tym dane z monitoringu wizyjnego) mogą być udostępnione organom ścigania.

Dane osobowe możemy powierzyć do przetwarzania w naszym imieniu podmiotom realizującym dla nas usługi wspierające np. podwykonawstwo, hostowane strony internetowej, wysyłka newslettera, świadczenie usług księgowych, obsługa serwisowa naszych systemów informatycznych,

Prawa które przysługują osobie której dane przetwarzamy:

Osoba fizyczna ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).